Korisni otpad iz kućanstva

Razvrstavanjem i odvojenim skupljanjem sprječavamo zagađenja, čuvamo prirodu i okoliš, te činimo dobro za naše zdravlje i budućnost naše djece. Odvajanje korisnih sastojaka otpada je Vaša zakonska obveza.

Papir, karton i papirno-kartonska ambalaža odlaže se u plave vreće Flore ili plave kontejnere s natpisom „Za papir“, a koji se nalaze u sklopu svakog Eko otoka.

Plastika se odlaže u žute vreće Flore ili žute kontejnere s natpisom „Za plastiku“, a koji se nalaze u sklopu svakog Eko otoka.

Raspored odvoza korisnog otpada iz kućanstava: Virovitica, Suhopolje, Gradina, Lukač.

Raspored Eko otoka

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.