Komunalni otpad

Odlaže se u tipske posude Flore, a odvozi 1x tjedno prema rasporedu odvoza komunalnog otpada. Ne smije sadržavati tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, staklo, plastiku, metale, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, zeleni otpad, građevinski otpad, opasni otpad, ambalažni otpad i sl.

Ostale vrste otpada

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.