Građevinski otpad i građevinski otpad koji sadrži azbest

Otpad koji nastaje prilikom nove gradnje, rekonstrukcije postojećeg objekta, sanacije ili rušenja naziva se građevinskim otpadom. Obično je to šuta, zemlja, te ostali otpad s gradilišta. Pod pojmom šute podrazumijeva se žbuka, dijelovi zidova, betona, keramičkih pločica, crjepova, stolarija, elektrodijelova i drugo. Na Reciklažno dvorište pored ulaza u Gradsko odlagalište možete u manjim količinama dovesti odvojene vrste građevnog otpada. Tvari poput kabela, plastike, drveta, stakla, i metala treba potpuno izdvojiti i odložiti u posebne posude na reciklažnom dvorištu. Ukoliko posjedujete veće količine građevnog otpada na raspolaganju Vam je naše postrojenje za obradu građevnog otpada koje također nudi besplatno zbrinjavanje:

 

Šuta ne smije sadržavati azbest. Azbest se najčešće koristio za pokrovne krovne ploče, podzemne kanalizacijske cijevi, toplinske izolacije kao i vatrootporne stjenke. U slučaju da građevni materijal sadrži azbest, potrebno je nazvati Florin besplatni broj 0800444110 gdje će te dobiti upute kako takav materijal pripremiti za otpremu.

Azbest je opasan za zdravlje samo kada se njegova sićušna vlakna nađu u zraku koji udišete. To se eventualno može dogoditi ako materijale koji sadrže azbest trgate, stružete, brusite, razbijate, lomite ili ih na bilo koji drugi način obrađujete a da pri tome proizvedete i udahnete prašinu. Najčešći građevinski materijal koji sadrži azbest u kućanstvima su pokrovne ili zidne „salonitne“ ploče. Njihovo uklanjanje trebate prepustiti za to obučenim osobama. Ukoliko se ipak sami upustite u taj zahvat, obvezatna su osobna zaštitna sredstva (maske i rukavice), pažljiva demontaža uz protuprašno prskanje vodom, pažljivo spuštanje, odlaganje i pakiranje zaštitnom folijom.

Ostale vrste otpada

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.