Baterije i akumulatori

Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se mogu puniti).

Manje velike baterije možete samostalno odložiti u specijalne namjenske spremnike za baterije koji su postavljeni u Gradu Virovitici, kao i u većini okolnih naselja (lokacije spremnika-link).

Akumulatore i veće količine bilo kakvih baterija možete samostalno dovesti u reciklažno dvorište na lokaciji gradskog odlagališta ili za upute nazvati Florin besplatni broj 0800/444 110.

Ostale vrste otpada

 

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.