Animalni otpad

Radi zaštite od smrada i sprječavanja mogućih izvora bolesti, životinjske lešine i sav otpad animalnog porijekla ne smije se odlagati u posude za komunalni otpad, nego se mora odvojeno zbrinjavati. Grad Virovitica, u suradnji s Florom, omogućio je da od rujna ove godine građani Virovitice na propisan način i besplatno zbrinjavaju životinjske ostatke.

Na lokaciji Gradsko odlagalište Virovitica za tu namjenu postavljena je specijalizirana posuda-hladnjača u koju građani Virovitice (koji se ne bave uzgojem životinja i mesopreradom u komercijalne svrhe) bez naknade mogu svakoga dana u vremenu od 8-16 sati odložiti animalni otpad.

Sve informacije možete dobiti na besplatni tel: 0800/444 110

Ostale vrste otpada

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.