Opće informacije

Tvrtka

 • FLORA VTC društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti

Skraćeno tvrtka

 • FLORA VTC d.o.o.

MBS

 • 010028465

OIB

 • 54521868069

Porezni/statistički broj

 • 03432998

Sjedište

 • Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica

IBAN

 • HR7423600001101309199        ZAGREBAČKA BANKA d.d
 • HR2624020061101023862        ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

EU VAT no.

 • HR54521868069

Telefon/fax

 • Tel.: 033/803 140
 • Fax.: 033/800 873

Adresa elektroničke pošte

 • flora-vtc@flora-vtc.hr

Usluga e-račun:

 • eflora@eeotpad.com
 • preko portala MojeRačun

Predmet poslovanja – djelatnosti i planovi poslovanja

*            Održavanje čistoće 
*            Odlaganje komunalnog otpada 
*            Održavanje javnih površina 
*            Tržnica na malo
*            Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
*            Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
*            Trgovina na malo pogrebnom opremom
*            Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada
*            Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i oprema)
*            Trgovina motornim vozilima
*            Održavanja i popravak motornih vozila
*            Trg. dijelovima i priborom za motorna vozila
*            Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
*            Ostala trgovina na veliko
*            Trgovina na malo ost. proizvodima za kućanstvo
*            Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom
*            Trgovina na malo cvijećem
*            Rušenje građ. objekata i zemljani radovi
*            Podizanje zgrada (visokograđ.) i niskogradnja
*            Instalacijski radovi
*            Završni građevinski radovi
*            Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
*            Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
*            Prijevoz robe (tereta) cestom
*            Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
*            Otkup i trgovina na veliko otpadnim uljima i mazivima
*            Javna rasvjeta
*            Higijenski servis – prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja
*            Smještaj napuštenih i izgubljenih životinja
*            Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
*            Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
*            Trgovina na veliko ostacima i otpadom
*            Upravljanje športskim i rekreacijskim objektima
*            Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
*            Skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz tehnološkog,  inertnog i opasnog otpada
*            Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog otpada
*            Obrada otpada kompostiranjem biljaka s ciljem odvoza i  nastajanja nus proizvoda
*            Proizvodnja komposta i plodnih supstrata
*            Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušićnih spojeva
*            Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
*            Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, peći, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi
*            Zastupanje inozemnih tvrtki
*            Prekrcaj tereta i skladištenje
*            Promidžba (reklama i propaganda)
*            Skladištenje robe
*            Trgovina na veliko i malo rabljenom robom
*            Čišćenje svih vrsta objekata
*            Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
*            Međunarodni prijevoz robe
*            Gospodarenje opasnim otpadom
*            Ugradnja i održavanje rashladnih i klima uređaja
*            Isključivanje rashladnih i klimatizacijskih uređaja iz upotrebe
*            Uvoz, izvoz i provoz otpada
*            Zastupanje u prometu roba i usluga
*            Zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu
*            Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*            Poslovi međunarodnog otpremništva
*            Zastupanje stranih tvrtki
*            Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
*            Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
*            Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
*            Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
*            Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
*            Pružanje usluge smještaja
*            Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom  sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
*            Računovodstveni poslovi
*            Izdavačka djelatnost
*            Djelatnost nakladnika
*            Distribucija tiska
*            Djelatnost javnog informiranja
*            Organiziranje audicija, seminara, kongresa, priredbi, revija, izložbi koncerata, festivala, sajmova
*            Prijevoz za vlastite potrebe
*            Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
*            Rad sportskih objekata
*            Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
*            Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
*            Pogrebničke djelatnosti
*            Održavanje čistoće javnih površina
*            Usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
*            Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.
*            Gospodarenje otpadom (sakupljanje, prijevoz i oporaba otpada)
*            Sanacija i održavanje saniranih odlagališta.
            Planovi poslovanja: 2020., 2021., 2022., 2023., 2024.
            Godišnje izvješće o radu: 2023., 2022., 2021.

Direktor:

 • Željko Iharoš

Nadzorni odbor:

 • Mario Lukačević,  predsjednik nadzornog odbora
 • Danijela Karlović, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Ivan Ćavarušić,  član nadzornog odbora
 • Tihomir Majstorović, član nadzornog odbora
 • Josip Perović, član nadzornog odbora
 • Ivan Matić, član nadzornog odbora
 • Toni Petrović, član nadzornog odbora

Izvješća o radu: 2023,  2019., 2020., 2021., 2022.

Osnivači/članovi društva:

 • GRAD VIROVITICA, član društva
 • OPĆINA GRADINA, član društva
 • OPĆINA LUKAČ, član društva
 • OPĆINA SUHOPOLJE, član društva
 • OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA, član društva

Skupština:

 • Ivica Kirin, predsjednik Skupštine
 • Đuro Bukvić, član Skupštine
 • Josip Vučemilović-Jurić, član Skupštine
 • Hrvoje Miler, član Skupštine
 • Goran Doležal, član Skupštine

Izvješća o radu: 20232019., 2020., 2021., 2022.

Osoba ovlaštena za zstupanje:

Željko Iharoš, direktor – zastupa društvo samostalno i bez ograničenja

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

 • Petar Furdić, FLORA VTC d.o.o., predsjednik Povjerenstva
 • Tamara Grgačić Bakov, FLORA VTC d.o.o., zamjenik predsjednice Povjerenstva
 • Maja Bičak, FLORA VTC d.o.o., član Povjerenstva
 • Dario Vranek, Grad Virovitica, član Povjerenstva
 • Zlatko Kovač, predstavnik udruge za zaštitu potrošaća, član Povjerenstva

Povjerenik za etiku

 • Petar Furdić, FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5 Virovitica, e-mail: pravnasluzba@flora-vtc.hr, tel: 033/803142

Temeljni kapital:

 • 4.669.300,00 kn

Vlasništvo:

 • Grad Virovitica
 • Općina Gradina
 • Općina Lukač
 • Općina Suhopolje
 • Općina Špišić Bukovica

Certifikati:

 • ISO 9001
 • ISO 14001

Organizacijska shema

Revizorski izvještaj 2018.g.

Revizorski izvještaj 2019.g.

Revizorski izvještaj 2020.g.

Revizorski izvještaj 2021.g.

Revizorski izvještaj 2022.g.

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.