Javna nabava

Na temelju članaka od 75. do 80. Zakona o javnoj nabavi ((NN 120/16, 114/22) obavještavamo da ne postoje privredni subjekti s kojima Društvo ne bi smjelo sklapati ugovore o javnoj nabavi zbog eventualnog postojanja sukoba interesa između privrednih subjekata i Društva preko čelnika, članova upravnog, upravljačkog, nadzornog tijela te članova stručnog povjerenstva za JN i drugih osoba uključenih u postupak JN ili od Društva ovlaštenih osoba koji djeluju u ime Društva u postupcima JN.

Izjave čelnika i upravljačkog te nadzornog tijela Društva

Izjave stručnog povjerenstva iz područja javne nabave

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima JN 

Zelena Javna nabava

Flora je, prema standardima poslovanja, pobornik i prakticira ZELENU JAVNU NABAVU. Ekološka svojstva proizvoda ili usluge uključena su u sve sustavne aktivnosti javne nabave- od korištenja neotrovnih tvari i recikliranih materijala, troška energenata i vode, prilikom korištenja, te odlaganje i recikliranje iskorištenih materijala. Flora kupuje proizvode i usluge sa što manjim štetnim utjecajima na okoliš i ljudsko zdravlje u usporedbi s konkurentnim proizvodima ili uslugama koje služe za istu svrhu. Pritom su kvaliteta i okoliš usko povezani, a nabava koja je dobra za okoliš, često je profitabilnija za tvrtku jer je kvalitetniji proizvod i dulje iskoristiv.

Objava postupka Javne nabave:

Flora sve postupke javne nabave objavljuje u elektronskom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr ) gdje se i podiže dokumentacija za nadmetanje. Za nabave do vrijednosti pragova za primjenu Zakona o JN Flora primjenjuje odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavnih nabava.

Otvoreni postupci:

 
 Trenutno nema drugih otvorenih postupaka Javne nabave.
 
Postupci nabave u pripremi: trenutno nema drugih otvorenih postupaka Javne nabave u pripremi

Registar ugovora o Javnoj nabavi

Statističko izvješće o JN

Plan Javne nabave

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.