Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) i članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21)  tvrtka FLORA VTC d.o.o. dana 12. listopada 2023. godine pokrenula je postupak izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice.

Svi zainteresirani mogu najkasnije do 12. studenog 2023. godine do 15:00 sati putem obrasca dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Cjenika javne usluge na e-mail adresu: informacije@flora-vtc.hr.

Prijedlog izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice s obrazloženjem te obrazac sudjelovanja u savjetovanju, dostupni su ovdje:

(link) PRIJEDLOG IZMJENE CJENIKA JAVNE USLUGE

(link) OBRAZAC SUDJELOVANJA

 

Koristimo priliku obavijestiti zainteresiranu javnost da su i općine Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina i Lukač također objavile javno savjetovanje glede Prijedloga promjene Cjenika davatelja usluge na njihovm području gdje uslugu također pruža FLORA VTC d.o.o. Javni poziv objavljen je na web stranicama spomenutih općina:

https://www.spisicbukovica.hr/lokalna-uprava/savjetovanje-sa-javnoscu/

https://www.opcina-lukac.hr/savjetovanje-s-javnoscu-otvoreno/

https://www.gradina.hr/otvorena-savjetovanja/

https://www.suhopolje.hr/otvorena-savjetovanja/

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.