Otpadna vozila

 

»Otpadno vozilo« je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti. Kategorije motornih vozila na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika jesu:
-kategorije M1, motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše osam sjedala,
-kategorije N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i motorna vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5).

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih motornih vozila možete naći na web stranicama
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
.
© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.