Otpadna primarna ambalaža i papir

Na temelju Zakona o otpadu i Odluke Vlade RH, sukladno Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dodijelilo je Flori koncesiju za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne primarne ambalaže na čitavom području Republike Hrvatske. Svi posjednici predmetne ambalaže koji su s Fondom sklopili ugovor o otkupu ambalaže (PET, staklo , limenke) mogu istu zakonito predati Flori.

Flora skuplja i sve vrste papira, kartona i papirne ambalaže, kako od građana, tako i od ustanova i pravnih osoba. Među prvima u hrvatskoj Flora je uspostavila sustav preuzimanja papira (i plastike) odvojenih iz komunalnog otpada direktno u kućanstvima. Ostali načini prikupljanja su putem mreže EKO-OTOKA, namjenskih kutija za papir, te posebnih kontejnera za industriju i trgovine

Što je ambalažni otpad, a što primarna ambalaža?

Ambalažni otpad« definiran u kategorijama Kataloga otpada predstavlja svaku ambalažu ili ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke. Prodajna ili primarna ambalaža – najmanja ambalažna jedinica u kojoj se proizvod prodaje konačnom kupcu

 • Vukovarska cesta 5, 33 000 Virovitica
 • 033/803 147
 • 0800/444 110
 • sekundarnesirovine@flora-vtc.hr
 • kontakt osoba
  Tomislav Uzel (za ambalažu), tomislav.uzel@flora-vtc.hr
  Bruno Kudus (za papir) bruno.kudus@flora-vtc.hr
 • Radno vrijeme
  7,00-15,00 (ponedjeljak-petak)
© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.