Zbrinjavanje korisnog otpada

Služba za korisni otpad bavi se skupljanjem i predobradom različitih vrsta korisnog neopasnog i opasnog otpada: papir, primarna ambalaža, PET, limenke, staklo, plastika, otpadne gume, maziva ulja, električni i elektronički otpad, baterije i akumulatori, otpadne kovine…

 

  • Vukovarska 5, 33 000 Virovitica
  • 033/803 145
  • sekundarnesirovine@flora-vtc.hr
  • kontakt osoba
    Inga Vampovac-Rebić, rukovoditelj službe (inga.rebic@flora-vtc.hr)
  • Radno vrijeme
    7,00-15,00 (ponedjeljak-petak)

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.