Djelatnosti

Od registriranih djelatnosti Društva najznačajnije su: skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz komunalnog, tehnološkog, te različitih vrsta neopasnog i opasnog otpada.

Flora je nacionalni koncesionar za skupljanje otpadnih ulja, baterija i akumulatora, a regionalni koncesionar za skupljanje ambalažnog otpada i otpadnih guma. Flora je skupljač električnog i elektroničkog otpada te skupljač i oporabitelj građevnog otpada. Također, Flora je skupljač i zbrinjavatelj građevnoog otpada koji sadrži azbest.

Osim toga, Društvo se bavi i komunalnim poslovima od posebnog društvenog interesa, sukladno posebnim ovlastima: održavanjem čistoće javnih gradskih površina, parkova i nasada te gospodari gradskim, prigradskim i grobljima susjednih JLS-ova. Bavimo se prodajom pogrebne opreme, ukopima i prijevozom pokojnika.

U vlasništvu Tvrtke je veliki vrtni centar i cvjećarnice s velikim izborom cvijeća, biljaka, grmlja, drveća, svih vrsta sadnica i ostalim stvarima za uređenje doma, vrta i okućnice. Također, na usluzi je stručni tim za projektiranje i izvođenje uređenja vrtova, okućnica, parkova i pejzaža.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.