Prvi električni kamion smećar u ovom dijelu Europe – naša solarna elektrana pogonit će vozni park tvrtke

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, a koji uključuju dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Flora je nabavila trokomorni smećar na hibridni pogon, Prvo je to takvo vozilo u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Vozilo je u 54 postotnom iznosu, a što iznosi 1.480.000 kn, sufinancirano iz spomenutih EU fondova. Flora će svoj udio u cijeni vozila otplatiti kroz tri godine financijskim leasingom.

Najveći je to ugovor sklopljen po ovom natječaju budući se Flora jedina u Hrvatskoj odlučila za nabavu velikog trokomornog komunalnog vozilo na struju. Flora je još prije 15 godina prva počela inovativno u svoju flotu komunalnih vozila uvoditi višekomorne smećare za odvojeno prikupljanje otpada. Danas su dvokomorni smećari postali standard kod svih boljih hrvatskih komunalaca,. Flora je u međuvremenu otišla korak dalje te jedina u Hrvatskoj već pet godina ima samo trokomorne smećare. O nabavi velikog komunalnog vozila na alternativne pogone Flora promišlja već 7 godina, no cijene ovakvih vozila su nam još uvijek previsoke za samostalnu investiciju. Samo da se podsjetimo: 2013. godine Flora je izgradila solarnu elektranu snage 30 kWp na krovu skladišne hale na lokaciji sjedišta Društva. Proizvodimo struju i sada vozimo na struju, može li bolje?

Vozilo ima nadogradnju s tri potpuno odvojene i neovisno upravljive komore i pogonjene punjivim baterijskim sklopom. Osim bitnog smanjenja troškova goriva, smanjenja emisije CO2, eliminacije buke niti ostali pozitivni ekološki učinci na ljude i okoliš nisu zanemarivi. Ukoliko se ovaj iskorak Flore pokaže uspješnim, Fond za zaštitu okoliša obećava da če ubrzo napraviti poseban Javni poziv samo za sufinanciranje ovakvih i sličnih komunalnih vozila na alterantivne pogone.

Prema Izvješću o komunalnom otpadu za 2018. godinu, u RH je proizvedeno 1.768.411. t komunalnog otpada. Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku iznosila je 432 kg. Udio miješanog komunalnog otpada u sakupljenom otpadu činio je 69%, 1.214.620 t. Udio odvojeno sakupljenih drugih vrsta otpada iznosio je 31%, 553.791 tonu što je nedovoljno za ostvarenje strateškog Cilja 1.2. PGO RH 2017-2022: „Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.). Ovakvim nabavama vozila za odvojeno prikupljanje otpada osigurava se jedan od osnovnih preduvjeta za uspustavu sustava održivog gospodarenja otpadom te ispunjenja strateških ciljeva RH na lokalnoj razini. U sklopu ovog projekta, paralelno se provode izobrazno-informativne aktivnosti koje će utjecati na jačanje svijesti građana o važnosti njihove uloge u cjelokupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom. Želi se osnažiti njihovu svijest te time dugoročno doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Krajnji korisnici ovog projekta su svi stanovnici obuhvaćeni Florinom uslugom odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području grada Virovitice i općina Lukač, Gradina,Špišić Bukovica i Suhopolje.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.