Novih 37.500 posuda za odvajanje otpada spremno za podjelu stanovnicima Grada i susjednih općina

Grad Virovitica zajedno s općinama Suhopolje, Gradina, Lukač i Špišić Bukovica uspjeli su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, sufinanciran sredstvima EU u visini 85%, povoljno nabaviti više od 25.000 različitih posuda za odvojeno prikupljanje otpada.

Radi se o tzv. plavim i žutim kantama i kontejnerima zapremine od 120 do 1.100 litara koje služe za odlaganje odvojeno prikupljenog papira i plastike.

Flora, kao ovlašteni sakupljač komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na ovome području, sama je nabavila još 12.400 „smeđih“ spremnika za odvojeno skupljanje biorazgradivog komunalnog otpada. Isti će biti podijeljeni stanovnicima Grada i općina zajedno s plavim i žutim spremnicima. Vrijednost ove Florine investicije je 2.207.286,30 kuna s PDV-om i troškovima leasinga koje će Flora otplaćivati tijekom 3 godina.

Ova oprema zamijeniti će dosadašnje plave i žute vreće, a nova „smeđa“ posuda početi će se koristiti čim jedinice lokalne samouprave, u suradnji s Florom i Fondom za zaštitu okoliša, usuglase način zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.