Obvezni e-računi od 1. srpnja

Zbog provedbe pravne stečevine EU, krajem 2018. godine stupio je na snagu Zakon o obveznom elektroničkom izdavanju računu u javnoj nabavi ( NN 94/18) čime se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta  i Vijeća od 16.travnja 2014.godine, a koji obvezuju sve javne i sektorske naručitelje za zaprimanje i slanje elektroničkih računa u strukturiranom obliku od 01.07.2019.godine za sve račune koje zaprimaju od svojih dobavljača.

Sukladno tome, FLORA VTC d.o.o. će kao javni naručitelj, od 01.07.2019.godine, zaprimati samo i isključivo elektroničke račune u zakonski propisanom, strukturiranom formatu. Ukoliko račun neće biti ispostavljen kako je prethodno navedeno nećemo biti u mogućnosti zaprimati takav račun. E- pošta na koji se računi putem informacijskog posrednika moraju slati je slijedeći: eflora@eeotpad.com.

Molimo sve dobavljače da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se od 01.07.2019.godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.