Postupak ishođenje okolišne dozvole za Odlagalište

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu  okoliša u Virovitičko – podravskoj županiji, na temelju čl. 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), i čl. 16. st.2. Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14), u postupku ishođenja okolišne dozvole za Gradsko odlagalište otpada Virovitica, u Gradu Virovitica, operatera Flora VTC d.o.o. Vukovarska 5, Virovitica, objavio je Javna rasprava  u postupku ishođenja okolišne dozvole za Gradsko odlagalište otpada Virovitici.

Javna rasprava trajati će 30 (trideset) dana, počevši od 9.04.2014. do 8.05.2014. g.

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za Gradsko odlagalište otpada Virovitica, Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole i tri Sažetka stručne podloge, biti će izloženi na javnom uvidu za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava br.6/II kat, u prostoriji Pisarnice, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za Gradsko odlagalište otpada Virovitica, Grad Virovitica, održati će se u Virovitičko – podravskoj županiji, Trg Lj Patačića 1 Virovitica, u Sali za sastanke u utorak 29.04. 2014. god u 11,00 sati.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za Gradsko odlagalište otpada Virovitica, Grad Virovitica, mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, do zaključno 8.05.2014. godine, u Gradu Virovitici,Trg kralja Tomislava br.6/II kat u prostoriji Pisarnice.

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.