Nova usluga – Zbrinjavanje zelenog otpada

Od 01. rujna uvodimo novu uslugu: odvoz „zelenog“ otpada iz virovitičkih kućanstava.

Zeleni otpad podrazumijeva travu, lišće, granje ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

Ukoliko zeleni otpad niste u mogućnosti samostalno kompostirati, što je prirodan i najefikasniji način recikliranja, od sada ga možete bez naknade dovesti na Odlagalište Virovitica (Florin put b.b. – tel.098/9833747) svakoga dana u vremenu od 8-16 sati ili uslugu odvoza, uz naknadu od 5kn, povjeriti Flori.

Usluga se naručuje i plaća u poslovnicama Flore.

Više o zelenom otpadu

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.