Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne osobe

Način formiranja cijena i Cjenik javne usluge prikupljanja MKO i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne osobe možete pogledati ovdje:

Cjenik za pravne osobe – Grad Virovitica i općine Suhopolje, Špišić Bukovica, gradina i Lukač

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.