Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Virovitici i općinama Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina i Lukač

Cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada:

Grad Virovitica

Općina Suhopolje

Općina Špišić Bukovica

Općina Gradina

Općina Lukač

 

 

 

Odluke općina možete vidjeti u službenim vjesnicima svake JLS i na njihovim mrežnim stranicama:

Odluka Grada Virovitice o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Suhopolje o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Špišić Bukovica o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Gradina o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Lukač o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.