Način formiranja cijene i Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u općinama Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina i Lukač

U nastavku teksta možete preuzeti način formiranja cijena i Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za općine Suhopolje, Špišić Bukovica, Gradina i Lukač.

Preuzimanje cjenika.

Ovdje možete pogledati odluke općina:

Odluka Općine Suhopolje o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Špišić Bukovica o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Gradina o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Odluka Općine Lukač o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.