Get Adobe Flash player eko žabac

Otpadno željezo i obojeni metali

Razlikuju se dvije osnovne skupine metala: željezni (čelik, bijeli lim, sivi lijev) te obojeni (bakar, aluminij, cink, olovo, bronca, mesing). Potrebno je odvojeno prikupiti svaku vrstu obojenog metala. Željezni metal može se lako detektirati pomoću magneta. Ukoliko magnet privlači stvar od metala, posrijedi je bijeli lim. Ako pak ne privlači, tada je riječ o aluminiju.

Flora je registrirana za otkup željeza, limovine i svih vrsta obojenih metala. Izvodimo i radove demontaže i rezanja velikih metalnih elemenata i postrojenja. Za metale isplaćujemo naknadu prema važećim cijenama na međunarodnom tržištu otpadnih sirovina.

Izdvajanje metala iz komunalnog otpada, osim što je vaša obaveza, korisno je zbog novčane naknade koju će vam Flora isplatiti pri predaji. Cijena zavisi o tržišnoj cijeni na dan predaje.

Ostale vrste otpada

© 2004-2010 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice - 1dva