Get Adobe Flash player eko žabac

Građevinski otpad i građevinski otpad koji sadrži azbest

Otpad koji nastaje prilikom nove gradnje, rekonstrukcije postojećeg objekta, sanacije ili rušenja naziva se građevinskim otpadom. Obično je to šuta, zemlja, te ostali otpad s gradilišta. Pod pojmom šute podrazumijeva se žbuka, dijelovi zidova, betona, keramičkih pločica, crjepova, stolarija, elektrodijelova i drugo. Na Gradsko odlagalište možete dovesti čistu šutu, bez imalo udjela kabela, plastike, metala, stakla i drva. Tvari poput kabela, plastike stakla, i metala treba potpuno izdvojiti i odložiti u posebne posude na reciklažnom dvorištu, koje se nalazi na ulazu u Odlagalište.

Šuta ne smije sadržavati azbest. Azbest se najčešće koristio za pokrovne krovne ploče, podzemne kanalizacijske cijevi, toplinske izolacije kao i vatrootporne stjenke. U slučaju da građevni materijal sadrži azbest, potrebno je nazvati Florin besplatni broj 0800444110 gdje će te dobiti upute kako takav materijal pripremiti za otpremu, a iz vašeg kućanstva otpremiti će ga Flora bez ikakve naknade.

Azbest je opasan za zdravlje samo kada se njegova sićušna vlakna nađu u zraku koji udišete. To se eventualno može dogoditi ako materijale koji sadrže azbest trgate, stružete, brusite, razbijate, lomite ili ih na bilo koji drugi način obrađujete a da pri tome proizvedete i udahnete prašinu. Najčešći građevinski materijal koji sadrži azbest u kućanstvima su pokrovne ili zidne „salonitne“ ploče. Njihovo uklanjanje trebate prepustiti za to obučenim osobama. Ukoliko se ipak sami upustite u taj zahvat, obvezatna su osobna zaštitna sredstva (maske i rukavice), pažljiva demontaža uz protuprašno prskanje vodom, pažljivo spuštanje, odlaganje i pakiranje zaštitnom folijom.

Ostale vrste otpada

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.