Glomazni otpad

Glomazni otpad je  posebna kategorija otpada koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada (razni kućanski namještaj, kupaonska oprema, prozorski okviri i rolete, tepisi, madraci…).

U glomazni otpad ne spadaju kategorije otpada za koje postoje drugi načini organiziranog sakupljanja i zbrinjavanja:

 • GRAĐEVINSKI OTPAD (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta…)
 • OPASNI OTPAD
 • ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
 • OTPADNE GUME
 • OTPADNA VOZILA
 • OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI
 • OTPAD OD OREZIVANJA KROŠNJI, KOROVA, GRMOVA,
 • OTPAD OD UKLANJANJA STABALA, PANJEVA…

U okviru redovnog pružanja usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada, fizičke osobe imaju pravo i mogućnost:

 • besplatno jednom godišnje naručiti i predati do 5 mᵌ glomaznog otpada na lokaciji korisnika javne usluge.
 •  predati veće količine od 5 mᵌ  samo uz plaćanje prema važećem cjeniku Davatelja javne usluge.
 •  glomazni otpad, može se bez naknade uz vlastiti dovoz predati u reciklažno dvorište
 • Korisnici usluge koji obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i drugi), glomazni otpad predaju uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge

U Gradu Virovitici, prigradskim naseljima kao i Borovi, Rezovcu, Pčeliću, Suhopolju, Koriji, Špišić Bukovici, Vukosavljevici, Lozanu, Rogovcu, Bušetini i Okrugljači,i odvoz glomaznog otpada provodi se svakog četvrtka ali uz prethodnu najavu i poziv na besplatan broj 0800/444-110 najmanje tjedan dana ranije.

Stanovnici ostalih naselja (Gradina, Bačevac, Lug Gradinski, Rušani, Naudovac, Orešac, Gačište, Zvonimirovo, Žlebine, Novi Gradac, Lanka, Detkovac, Brezovica, Vladimirovac, Budakovac, Trnava Cabunska, Levinovac, Dugo Selo Lukačko, Veliko Polje, Budrovac, Gornje Bazje, Rit, Katinka, Terezino Polje, Zrinj, Budanica, Žubrica, Eržebet, Mandinac, Lukač, Brezik, Turanovac, Kapela Dvor, Pivnica Slavonska, Peplana, Mala Trapinska, Velika Trapinska, Rodin Potok, Sovjak, Dvorska, Gvozdanska, Cabuna, Nova Cabuna, Jugovo Polje i Žiroslavlje) uz uplatnice dobivaju Obavijest o terminu odvoza glomaznog otpada, koji će biti unaprijed definiran ( jedan puta godišnje-proljetna akcijama). Termini odvoza glomaznog otpada za navedena mjesta bit će objavljeni putem medija i društvenih mreža.

VAŽNO: glomazni otpad iznijeti do 07:00 sati ujutro dogovorenog dana na mjesto gdje je moguć pristup teškim teretnim vozilom.

Ostale vrste otpada

 

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.