Povjerenstvo za reklamacije

Podnošenje prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača korisnici naših usluga svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, a može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

  • Neposredno u poslovnim prostorijama Društva na adresi: Vukovarska cesta 5, Virovitica
  • Putem pošte na adresu: FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5, 33 000, Virovitica
  • Putem elektroničke pošte Društva na: informacije@flora-vtc.hr, flora-vtc@flora-vtc.hr

U slučaju podnošenja pisanih prigovora korisnicima će se na jedan od prethodno navedenih načina potvrditi zaprimanje prigovora.

Na prigovore korisnika Društvo će odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora u pisanom obliku.

Podnošenje reklamacija

Nakon primitka odgovora na pisani prigovor iz članka 10. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku iz članka 10. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača tvrtke FLORA VTC d.o.o., na koji je isto dužno odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka istog.

Podnošenje reklamacije može se podnijeti na jednak način kao i prigovor.

U slučaju podnošenja reklamacija korisnicima će se na jedan od prethodno navedenih načina potvrditi zaprimanje reklamacija.

Zadaća Povjerenstva za reklamacije potrošača je donošenje odluka na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom koja se odnosi na javne usluge potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke podnošenja pisanog prigovora i reklamacije ili postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga te posebnim zakonom koji se primjenjuje na pružatelja javnih usluga.

Članovi povjerenstva:

  • Petar Furdić, FLORA VTC d.o.o., predsjednik Povjerenstva
  • Tamara Grgačić Bakov, FLORA VTC d.o.o., zamjenica predsjednika Povjerenstva
  • Maja Bičak, FLORA VTC d.o.o., član Povjerenstva
  • Dario Vranek, Grad Virovitica, član Povjerenstva
  • Zlatko Kovač, predstavnik udruge za zaštitu potrošača, član Povjerenstva

Kontakt

  • Telefon: 033 803 142
  • e-mail: pravnasluzba@flora-vtc.hr
© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.