Sustav kvalitete i okoliša

Sustavi upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša temelji su poslovne politike FLORE VTC d.o.o., a zahtjevi normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 su naša vodilja kroz razvoj poslovanja.

Kontinuiranim praćenjem i poboljšavanjem svakodnevnih radnih aktivnosti želimo postići što kvalitetnije obavljanje svih naših djelatnosti uz najveće moguće zadovoljstvo naših korisnika te racionalno korištenje energije i sprječavanje onečišćenja okoliša.

Težimo za što boljim partnerskim odnosima sa dobavljačima te zadovoljnim zaposlenicima, a s njihove strane očekujemo odgovornost u obavljanju poslova u skladu sa važećim zakonima i propisanim zahtjevima normi.

Prilagođavanje tržišnim promjenama u djelatnostima zbrinjavanja različitih vrsta otpada, dobivanja korisnog materijala nakon ukidanja statusa otpada oporabom građevnog otpada, održavanje čistoće, uređenje javnih površina, održavanje groblja i trgovačka djelatnost, primarne su zadaće Društva te iziskuje profesionalni rad, znanje i zalaganje na svim razinama organizacije. Zbog toga permanentno ulažemo u edukaciju i praćenje europskih i svjetskih razvojnih trendova u našem području rada.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.