Get Adobe Flash player eko žabac

Opće informacije

Tvrtka

 • FLORA VTC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Skraćeno tvrtka

 • FLORA VTC d.o.o.

OIB

 • 54521868069

Porezni/statistički broj

 • 03432998

Sjedište

 • Vukovarska cesta 5, 33000 Virovitica

IBAN

 • HR7423600001101309199

Telefon/fax

 • Tel.: 033/803 140
 • Fax.: 033/800 873

Predmet poslovanja – djelatnosti

* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Tržnica na malo
* Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova
* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Pogrebničke djelatnosti
* Trgovina na malo pogrebnom opremom
01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada
45.25 Ostali građ. radovi (spec. izvođ. i oprema)
50.1 Trgovina motornim vozilima
50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
50.3 Trg. dijelovima i priborom za motorna vozila
51.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
51.70 Ostala trgovina na veliko
52.44.2 Trg. na malo ost. proizvodima za kućanstvo
52.46 Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
45.11 Rušenje građ. objekata i zemljani radovi
45.21 Podizanje zgrada (visokograd.) i niskogradnja
45.3 Instalacijski radovi
45.4 Završni građevinski radovi
45.5 Iznajm. građ. strojeva i opr. s rukovateljem
50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
* Otkup i trgovina na veliko otpadnim uljima i mazivima
* Javna rasvjeta
* Higijenski servis – prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja
* Smještaj napuštenih i izgubljenih životinja
37.1 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.2 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
51.57 Trgovina na veliko ostacima i otpacima
* Upravljanje športskim i rekreacijskim objektima
* održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje i prijevoz tehnološkog, internog i opasnog otpada
* Uklanjanje i zbrinjavanje elektroničkog otpada
* Obrada otpada kompostiranjem biljaka s ciljem odvoza i nastajanja nus proizvoda
* Proizvodnja komposta i plodnih supstrata
* Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva
* Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
* Unutrašnje čišćenje zgrada i prostorija svih vrsta, pranje prozora te čišćenje dimnjaka, peći, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Prekrcaj tereta i skladištenje
* Promidžba (reklama i propaganda)
* skladištenje robe
* trgovina na veliko i malo rabljenom robom
* čišćenje svih vrsta objekata
* uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
* međunarodni prijevoz robe
* gospodarenje opasnim otpadom
* ugradnja i održavanje rashladnih i klima uređaja
* isključivanje rashladnih i klimatizacijskih uređaja iz upotrebe
* Uvoz, izvoz i provoz otpada
* Zastupanje u prometu roba i usluga
* Zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Poslovi međunarodnog otpremništva
* Zastupanje stranih tvrtki
održavanje čistoće javnih površina
usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
* Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
* Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Računovodstveni poslovi
* Izdavačka djelatnost
* Djelatnost nakladnika
* Distribucija tiska
* Djelatnost javnog informiranja
* Organiziranje audicija, seminara, kongresa, priredbi, revija, izložbi, koncerata, festivala, sajmova
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
* Rad sportskih objekata
* Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnsoti
* Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
*             Usluge ukopa i kremiranja pokojnika

Direktor:

 • Željko Iharoš

Nadzorni odbor:

 • Robert Cenger, predsjednik Nadzornog odbora
 • Nedjeljka Županić, član Nadzornog odbora
 • Tomislav Boban, član Nadzornog odbora
 • Ivan Čavarušić, član Nadzornog odbora
 • Marko Zelenika, član Nadzornog odbora
 • Tomislav Živković, član Nadzornog odbora

Skupština:

 • Ivica Kirin, predsjednik Skupštine
 • Đuro Bukvić, član Skupštine
 • Marko Ajček, član Skupštine
 • Hrvoje Miler, član Skupštine
 • Siniša Horvat, član Skupštine

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

 • Vesna Zelenbrz Volenik, FLORA VTC d.o.o., predsjednica Povjerenstva
 • Kristijan Kašaj, FLORA VTC d.o.o., zamjenik predsjednice Povjerenstva
 • Maja Bičak, FLORA VTC d.o.o., član Povjerenstva
 • Dario Vranek, Grad Virovitica, član Povjerenstva
 • Zlatko Kovač, predstavnik udruge za zaštitu potrošaća, član Povjerenstva

Povjerenik za etiku

 • Vesna Zelenbrz Volenik, FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta 5 Virovitica, e-mail: pravnasluzba@flora-vtc.hr, tel: 033/803142

Temeljni kapital:

 • 4.669.300,00 kn

Vlasništvo:

 • Grad Virovitica
 • Općina Gradina
 • Općina Lukač
 • Općina Suhopolje
 • Općina Špišić Bukovica

Certifikati:

 • ISO 9001
 • ISO 14001

Organizacijska shema

organizacijska-shemea

Revizorski izvještaj 2017.g.

Revizorski izvještaj 2016.g.

Revizorski izvještaj 2018.g.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.