Zbrinjavanje komunalnog otpada

Flora je ovlašteni isporučitelj usluge skupljanja komunalnog i tehnološki neopasnog otpada, te glomaznog otpada na području grada Virovitice i susjednih općina: općine Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica.
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada Flora obavlja jednom tjedno specijalnim vozilom koje omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina. Komunalni otpad odlaže se na virovitičko odlagalište otpada kojime gospodari i upravlja Flora.

Raspored odvoza komunalnog otpada 

Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada

Odvoz glomaznog otpada

Glomazni otpad je  posebna kategorija otpada koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog  otpada (razni kućanski namještaj, kupaonska oprema, prozorski okviri i rolete, tepisi, madraci…).

U glomazni otpad ne spadaju kategorije otpada za koje postoje drugi načini organiziranog sakupljanja i zbrinjavanja:

 • GRAĐEVINSKI OTPAD (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, građevinski materijali od azbesta i gipsa, šuta…)
 • OPASNI OTPAD
 • ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD
 • OTPADNE GUME
 • OTPADNA VOZILA
 • OTPADNE BATERIJE I AKUMULATORI
 • OTPAD OD OREZIVANJA KROŠNJI, KOROVA, GRMOVA,
 • OTPAD OD UKLANJANJA STABALA, PANJEVA…

U okviru redovnog pružanja usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada, fizičke osobe imaju pravo i mogućnost:

 • besplatno jednom godišnje naručiti i predati do 5 mᵌ glomaznog otpada na lokaciji korisnika javne usluge.
 •  predati veće količine od 5 mᵌ  samo uz plaćanje prema važećem cjeniku Davatelja javne usluge.
 •  glomazni otpad, može se bez naknade uz vlastiti dovoz predati u reciklažno dvorište
 • Korisnici usluge koji obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i drugi), glomazni otpad predaju uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge

U Gradu Virovitici, prigradskim naseljima kao i Borovi, Rezovcu, Pčeliću, Suhopolju, Koriji, Špišić Bukovici, Vukosavljevici, Lozanu, Rogovcu, Bušetini i Okrugljači,i odvoz glomaznog otpada provodi se svakog četvrtka ali uz prethodnu najavu i poziv na besplatan broj 0800/444-110 najmanje tjedan dana ranije.

Stanovnici ostalih naselja (Gradina, Bačevac, Lug Gradinski, Rušani, Naudovac, Orešac, Gačište, Zvonimirovo, Žlebine, Novi Gradac, Lanka, Detkovac, Brezovica, Vladimirovac, Budakovac, Trnava Cabunska, Levinovac, Dugo Selo Lukačko, Veliko Polje, Budrovac, Gornje Bazje, Rit, Katinka, Terezino Polje, Zrinj, Budanica, Žubrica, Eržebet, Mandinac, Lukač, Brezik, Turanovac, Kapela Dvor, Pivnica Slavonska, Peplana, Mala Trapinska, Velika Trapinska, Rodin Potok, Sovjak, Dvorska, Gvozdanska, Cabuna, Nova Cabuna, Jugovo Polje i Žiroslavlje) uz uplatnice dobivaju Obavijest o terminu odvoza glomaznog otpada, koji će biti unaprijed definiran ( jednom godišnje-proljetna akcija). Termini odvoza glomaznog otpada za navedena mjesta bit će objavljeni putem medija i društvenih mreža.

VAŽNO: glomazni otpad iznijeti do 07:00 sati ujutro dogovorenog dana na mjesto gdje je moguć pristup teškim teretnim vozilom.

 • Vukovarska 5, 33000 Virovitica
 • Kontakt osoba
  rukovoditelj službe Borna Đurđević, ing.
 • 033/803 155
 • borna.djurdjevic@flora-vtc.hr
 • Radno vrijeme
  Službe za komunalni i neopasan otpad i odlagalište: od 7:00 do 15:00 sati.
 • Narudžbe odvoza otpada
  0800/444 110 od 8:00 do 15:00 sati

Reklamacije usluga ili upit na 0800/444 110 (od 7-15 sati radnim danom)

Sve obveze, prava i način obavljanja ovih usluga regulirani su Zakonom i podzakonskim aktima te aktima lokalne samouprave:

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.