Get Adobe Flash player eko žabac

Zbrinjavanje komunalnog otpada

Flora je ovlašteni isporučitelj usluge skupljanja komunalnog i tehnološki neopasnog otpada, te glomaznog otpada na području grada Virovitice i susjednih općina: općine Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica.
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Skupljanje i odvoz komunalnog otpada Flora obavlja jednom tjedno specijalnim vozilom koje omogućava higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada, bez podizanja prašine i onečišćivanja javnih površina. Komunalni otpad odlaže se na virovitičko odlagalište otpada kojime gospodari i upravlja Flora.

Raspored odvoza komunalnog otpada 

Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada

Odvoz glomaznog otpada

Glomazni otpad su posebne kategorije otpada izdvojene iz komunalnog otpada, a koji se obzirom na veličinu ne može odložiti u vreće ili posude za komunalni otpad. U glomazni otpad ne spadaju kategorije otpada koje su Zakonom o otpadu i sukladno njemu donesenim pravilnicima obuhvaćene drugim načinima organiziranog skupljanja i zbrinjavanja (kućanski aparati, bijela tehnika, ostali EE otpad, otpadni automobili, gume, građevinski otpad i dr.).

Flora najmanje dva puta godišnje, u proljeće i jesen, a prema unaprijed utvrđenom rasporedu vrši besplatan odvoz glomaznog otpada. U Gradu Virovitici odvoz glomaznog otpada moguć je svakog četvrtka uz prethodnu najavu (najmanje tjedan ranije na broj tel 0800/444 110)

Raspored odvoza glomaznog otpada

 

 • Vukovarska 5, 33000 Virovitica
 • Kontakt osoba
  rukovoditelj službe Borna Đurđević, ing.
 • 033/803 155
 • borna.djurdjevic@flora-vtc.hr
 • Radno vrijeme
  Službe za komunalni i neopasan otpad i odlagalište: od 7:00 do 15:00 sati.
 • Narudžbe odvoza otpada
  0800/444 110 od 8:00 do 16:00 sati

Reklamacije usluga ili upit na 0800/444 110 (od 8-16 sati radnim danom i subotom)

Sve obveze, prava i način obavljanja ovih usluga regulirani su Zakonima i odlukama lokalne samouprave

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.