Odvoz i odlaganje komunalnog i tehnološkog otpada

Na području grada Virovitice, općine Špišić Bukovice, općine Suhopolje, općine Lukač i općine Gradina organizira se redovni odvoz kućnog i glomaznog otpada.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu utvrđena je obvezatnost odlaganja otpada za sve građane, te sve fizičke i pravne osobe, vlasnike ili korisnike poslovnih prostora.

Komunalni i tehnološki otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Taj se otpad redovito prikuplja i zbrinjava u okviru komunalnih djelatnosti.
Posude za otpad korisnici trebaju na dan odvoza po rasporedu, iznijeti na javnu površinu, 2 metra od ruba kolnika.
U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati žeravicu i vrući pepeo, tekućinu i uginule životinje, te glomazni otpad.

Samo odgovorno postupanje sa vlastitim otpadom jamči zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

Glomazni otpad

Glomaznim otpadom smatraju se kruti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorijama koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatra kućnim otpadom, a naročito  pokućstvo, sanitarni uređaji, olupine vozila i slično, te njihovi dijelovi. Glomazni otpad su i otpaci građevinskog materijala i šute u manjim količinama.
Glomazni otpad odvozi se prema Planu odvoza –  link na plan odvoza

U prilogu Vaših uplatnica nalazi se naljepnica, žabac-glomazni otpad! Ukoliko imate glomaznog otpada za odvoz, istu je potrebno nalijepiti na posudu za otpad na uočljivo mjesto. Naljepnicom postavljenom u 1.tjednu, označavate da ćete idući tjedan, u četvrtak, iznijeti glomazni otpad za odvoz do 7:00 sati, koji će biti tokom dana odvežen.

Za dodatne informacije mob: 098/343 169

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.