Get Adobe Flash player eko žabac

Gospodarenje odlagalištem

Flora gospodari odlagalištem otpada u Virovitici na koji se odlaže komunalni otpad s područja Virovitice i okolnih općina. Odlagalište je u završnoj fazi sanacije koja je započela 2005.g., a vrijedna je više od 40 milijuna kuna i sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na odlagalište građani mogu i samostalno dovoziti komunalni, glomazni i sve vrste korisnog otpada (EE otpad, plastika, papir, drvo, kovine, baterije i akumulatori, otpadne gume, …). Korisni otpad dužni su izdvojiti u posebne spremnike na reciklažnom dvorištu koje se nalazi ispred ulazne rampe odlagališta.

Reklamacije usluga ili upit na 0800 444 110 (od 8-16 sati radnim danom i subotom)

  • Florin put bb (skretanje iz Strossmayerove, iza Opeco doo)
  • Radno vrijeme odlagališta: ljetno (od 01.05. do 30.09. ) od 7 do 18 sati
    i zimsko (od 01.10. do 30.04.) od 8 do 16 sati
  • Dežurni na Odlagalištu: 033 728015
  • Kontakt osoba: voditelj odlagališta Borna Đurđević, 098/9833747,
    • e-mail: borna.djurdjevic@flora-vtc.hr

 

© 2004-2010 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice - 1dva