Blagdan Svih svetih, utorak 1. 11. 2022., neradni je dan

Blagdan Svih svetih (utorak 1. 11. 2022.) neradni je dan. Korisnicima, kojima je to redovan dan odvoza, otpad ćemo odvoziti u subotu koja prethodi blagdanu: 29. 10. 2022.

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.