Način formiranja cijene i Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za grad Viroviticu

U nastavku teksta možete preuzeti Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za grad Viroviticu.

Preuzimanje Cjenika

Ovdje možete pogledati Odluku Grada Virovitice:

Odluka Grada Virovitice o davanju suglasnosti na izmjenu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.